Produktsertifikater

Alle våre tekstiler innehar de viktigste sertifikatene når det kommer til luftkvalitet, produksjonssikkerhet, brannsikkerhet og bærekraft.

Eurofins-Certified

Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-sertifiseringsprogrammet er et ekstra kvalitetsverktøy for å forbedre innendørs luftkvalitet, og gir mer sikkerhet for forbrukere så vel som bedrifter. Det mest effektive verktøyet for å sikre kontinuerlige lave VOC-utslipp fra et produkt er en kombinasjon av produkttesting, produksjonskontroll og ekstern overvåking av utslippsrelevante prosesser og parametere under produksjon.

A+ VOC

A+ VOC-merkingen er en fransk kvalifikasjon for innendørs interiørprodukter. Sammenlignbart med Eurofins Gold, er A+ sertifiseringen en bekreftelse på at produktet ikke påvirker innendørs luftkvalitet på noen som helst skadelig måte.

OEKO TEX STANDARD 100

OEKO-TEX Standard 100 er en verdensomspennende uavhengig test- og sertifiseringsordning for tekstiler. Den ble etablert i 1992 som et svar på økende forbrukerbehov for tekstiler uten skadelige stoffer.

OEKO-TEX Standard 100 tester for en lang rekke skadelige stoffer, inkludert: Formaldehyd, Azo-fargestoffer, tungmetaller, pesticider, løsemidler og konserveringsmidler.

For å oppnå OEKO-TEX Standard 100-sertifisering, må tekstiler oppfylle strenge grenseverdier for disse skadelige stoffene.

Conformité Européenne (CE)

CE-merking indikerer at et produkt er vurdert av produsenten og erklært å oppfylle EUs krav til sikkerhet, helse og miljøvern. Det er påkrevd for produkter som er produsert overalt i verden og som deretter markedsføres og selges i EU.

ce-marking6602.logowik.com
Untitled design (5)

EN 13501-1 Brannsertifisering

Brannklasse B-s1, d0 betyr at materialet har en moderat brannreaksjon, produserer lite røyk og ikke slipper ut brennende dråper eller partikler. Dette gjør materialet godt egnet for bruk i områder der brannsikkerhet er viktig, for eksempel vegger og tak i bygninger.

Reach

REACH er en forordning fra Den europeiske union, vedtatt for å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot risikoen som kan oppstå ved kjemikalier, samtidig som den styrker konkurranseevnen til EUs kjemiske industri. Den fremmer også alternative metoder for risikovurdering av stoffer for å redusere antall dyreforsøk.

icon5
icon3

Tørrskrubbing 4: ISO105-X12

ISO 105-X12:2016 angir en metode for å bestemme motstanden til fargen på tekstiler av alle slag, inkludert tekstilgulvbelegg og andre tekstiler med luv, mot avskrubbing og flekker på andre materialer.
Metoden er anvendbar på tekstiler laget av alle slags fibre i form av garn eller stoff, inkludert tekstile gulvbelegg, vegger og tak, enten de er farget eller trykt.